Принципи та методи виявлення обдарованих дітей


Виявлення обдарованих дітей - тривалий процес, пов'язаний з аналізом розвитку конкретної дитини. Ефективна ідентифікація обдарованості допомогою якої-небудь одноразової процедури тестування неможлива. Тому замість одномоментноговідборуобдарованих дітей необхідно спрямовувати зусилля на поступовий, поетапнийпошукобдарованих дітей у процесі їх навчання за спеціальними програмами (в системі додаткової освіти) або в процесі індивідуалізованого освіти (в умовах загальноосвітньої школи).

Проблема виявлення обдарованих дітей має чітко виражений етичний аспект. Ідентифікувати дитини як "обдарованого" або як "необдарованих" на даний момент часу - значить штучно втрутитися в його долю, заздалегідь визначаючи його суб'єктивні очікування. Багато життєві конфлікти "обдарованих" і "необдарованих" кореняться в неадекватності (і легковажності) вихідного прогнозу їх майбутніх досягнень. Слід враховувати, що дитяча обдарованість не гарантує талант дорослої людини. Відповідно, далеко не кожен талановитий дорослий виявляв себе в дитинстві як обдарована дитина.

З урахуванням вищесказаного можуть бути сформульовані наступніпринципивиявлення обдарованих дітей:

1) комплексний характер оцінювання різних сторін поведінки і діяльності дитини, що дозволить використовувати різні джерела інформації і охопити якомога ширший спектр її здібностей;

2) тривалість ідентифікації (розгорнуте в часі спостереження за поведінкою даної дитини в різних ситуаціях);

3) аналіз його поведінки в тих сферах діяльності, які в максимальній мірі відповідають його схильностям і інтересам;

4) використання тренінгових методів, в рамках яких можна організовувати певні розвиваючі впливу, знімати типові для даної дитини психологічні "перешкоди" і т.п .;

5) підключення до оцінки обдарованої дитини експертів: фахівців вищої кваліфікації у відповідній предметній області діяльності;

6) оцінка ознак обдарованості дитини не тільки по відношенню до актуального рівню його психічного розвитку, а й з урахуванням зони найближчого розвитку;

7) переважна опора на екологічно валідні методи психодіагностики, що мають справу з оцінкою реальної поведінки дитини в реальній ситуації, таких як: аналіз продуктів діяльності, спостереження, бесіда, експертні оцінки вчителів і батьків, природний експеримент.

Процес встановлення обдарованості можна засновувати наєдиній оцінці.При виявленні обдарованих дітей більш доцільно використовуватикомплексний підхід.При цьому може бути задіяний широкий спектр різноманітних методів: різні варіанти методу спостереження за дітьми, спеціальні психодіагностичні тренінги, експертне оцінювання поведінки дітей вчителями, батьками, вихователями, проведення "пробних" уроків за спеціальними програмами, а також включення дітей у спеціальні ігрові та предметно орієнтовані заняття, експертне оцінювання конкретних продуктів творчої діяльності дітей професіоналами, організація різних інтелектуальних і предметних олімпіад, конференцій, спортивних змагань, творчих конкурсів, фестивалів, оглядів тощо, проведення психодіагностичного дослідження з використанням різних психометричних методик залежно від завдання аналізу конкретного випадку обдарованості.

Однак і комплексний підхід до виявлення обдарованості не рятує повністю від помилок. У результаті може бути "пропущений" обдарована дитина або, навпаки, до числа обдарованих може бути віднесений дитина, яка ніяк не підтвердить цієї оцінки у своїй подальшій діяльності (випадки неузгодженості діагнозу і прогнозу).

Навішування ярликів типу "обдарований" або "ординарний" неприпустимо не тільки через небезпеку помилок у діагностичних висновках. Як переконливо показують психологічні дані, такого роду ярлики можуть досить негативно вплинути на особистісний розвиток дитини.

Визнання ролі соціальних умов, в яких розвивається дитина, вимагає створенняспеціалізованих методіввиявлення обдарованості з урахуванням цілого ряду факторів (економічних, культурних, національно-етнічних, сімейних, в тому числі фізичного здоров'я дитини і особливостей її соціалізації).

Спеціальну область складаютьекспериментально-психологічні дослідженняобдарованих, які проводяться з метою отримання нових теоретичних і емпіричних даних про природу дитячої обдарованості. Ці дослідження можуть використовувати найрізноманітніші психологічні методики, спрямовані на виявлення структури різних видів обдарованості, а також закономірностей взаємин обдарованої дитини з навколишнім соціальним середовищем. Без таких досліджень неможливий прогрес у практичній діяльності, пов'язаної з виявленням, навчанням і розвитком обдарованих дітей.

Отже, проблема виявлення обдарованих дітей складна і вимагає залучення фахівців високої кваліфікації. При цьому слід мати на увазі, що критерії обдарованості не можуть бути раз і назавжди зафіксованими.

Кiлькiсть переглядiв: 863

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

2019 - 2020 навчальний рік

Лист МОН України від 22.07.2019 № 1/9-471 "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу"

Лист МОН України від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р."

Лист МОН України від 15.07.2019 № 4/1100-19 щодо запровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної оствіи у 2019/2020 н.р."

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН України від 10.06.2019 № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 "Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р."

Дата останньої зміни 25 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!